Poziom B1

Jeśli jesteś na poziomie B1:

 

 • rozumiesz znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego, itd.
 • potrafisz radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą zdarzyć się w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem.
 • potrafisz tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują.
 • potrafisz opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

Szybki test

 

Odpowiedz na poniższe pytania:
 • Tell me about something you had done or said that you later regretted.
 • What would you do if you found a wallet filled with cash in the street?
 • Describe your last trip or holiday.
 • What are you doing this weekend?
 • You’re at the doctor’s. Describe the symptoms, tell the doctor when they started and how you’re feeling right now.

Ekspresowa diagnoza

 

Jeśli nie potrafisz odpowiedzieć na wszystkie pytania lub potrafisz odpowiedzieć na 2-3, tzn. że jeszcze nie osiągnęłaś/osiągnąłeś poziomu B1. Lekcja pdf z filmem może być dla Ciebie dobrym pomysłem. Jeśli jednak masz wątpliwości, możesz napisać do mnie na biuro@britana.com.pl lub na Messengera i upewnić się, czy na pewno nie tracisz przyjemnej, filmowej okazji do nauki nowego, potocznego słownictwa, które różni się od języka z podręczników szkolnych.

Poziom B2

Jeśli jesteś na poziomie B2:

 

 • rozumiesz znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności
 • potrafisz, w szerokim zakresie tematów, formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Szybki test

 

Odpowiedz na poniższe pytania:
 • What will you be doing this time tomorrow?
 • If you had seen a car crash, what would you have done?
 • Modern technology has definitely changed our lives. What do you reckon?
 • I wish I could predict the future. True or false? Explain.
 • Your friend got a stomach bug last morning. Tell him what he should have done.

Ekspresowa diagnoza

 

Jeśli potrafisz odpowiedzieć na 2-3 pytania, tzn. że lekcja może być dla ciebie ciekawym pomysłem na naukę języka. Jeśli jednak potrafisz odpowiedzieć wyczerpująco na wszystkie powyższe pytania, tzn. że osiągnęłaś/eś poziom B2. Lekcja pdf z filmem raczej nie jest dla Ciebie. Najprawdopodobniej znasz już wiele struktur i dużo słownictwa na tym poziomie. Jeśli jednak nie jesteś na 100% pewna/pewny, możesz umówić się napisać do mnie na biuro@britana.com.pl lub na Messengera i upewnić się, czy aby na pewno nie tracisz przyjemnej, filmowej okazji do nauki nowego, potocznego słownictwa, które różni się od języka z podręczników szkolnych. Zawsze możesz też pobrać lekcję i utrwalić to, co już znasz.